Merkproducten & systeemoplossingen voor de ruwbouw

DIMAFLEXI2K®

Categorieën: ,

DIMAFLEXI2K®

De „DIKKE“ afdichting voor de keldermuren, tegen sijpelwater en tijdelijk drukwater.

 

Send Inquiry
Send Inquiry

DIMAflexi2K

 • is een 2-componenten (2K) dichtings- en kleefmassa, bestaande uit een met vezels gewapende,  kunststofveredelde bitumen-emulsie en een poedercomponent.
 • is flexibel en daarom in staat kleine haarscheurtjes dicht te overbruggen.
 • is door chemische reactie na korte tijd regenbestendig; hardt dus ook uit bij vochtige weersgesteldheid.
 • droogt snel, waardoor de daaropvolgende werken sneller uitgevoerd kunnen worden.
 • onderscheidt zich door betere druksterkte tegen de beschermings- en drainagemat Platon Double Drain met zijn overeenkomende hoge contactoppervlakte

De voordelen:

 • is oplosmiddelvrij, reukloos, milieu- en gebruiksvriendelijk..
 • wordt naadloos verwerkt. Daardoor wordt een maximum aan mogelijke zwakke plekken vermeden.
 • hecht op droge en licht vochtige ondergronden.
 • is bestand tegen alle gewoonlijk in de grond voorkomende agressieve stoffen.

Zo moet de toestand van de ondergrond zijn !

DIMAflexi2K hecht op elke minerale ondergrond.
Voor de verwerking is een zorgvuldige reiniging van de ondergrond noodzakelijk. De ondergronden moeten vast zijn, draagvermogen hebben en vrij zijn van scheidingsmiddelen, stof, vuil enz. De ondergrond moet vrij zijn van oneffenheden en van alles wat de goede hechting verhindert, b.v. uitslagen, vervuilingen, bekistingsolie, stof, losse deeltjes, mortelbaarden, enz.
De ondergrond moet een absorberend karakter hebben. Hij mag licht vochtig, maar niet nat zijn. Sterk absorberende vlakken moeten vooraf voldoende vochtig gemaakt worden. Open voegen, respectievelijk grindnesten moeten zonder fouten afgewerkt worden. Kanten moeten licht afgerond worden, kelen rond afgewerkt (tekening 1).

Vóór het aanbrengen van de eigenlijke afdichting (zie hieronder) is een geschikte voorbereiding van de ondergrond noodzakelijk.
Deze voorbereiding is afhankelijk van het TYPE en de TOESTAND van de ondergrond:

1. Metselstenen met glad oppervlak, effen gemetseld en met glad gestreken voegen of plaatsen waar de bekistingsbeton van poreuse structuur kleine oneffenheden en ongelijkheden vertoond:

Een vullend krabpleister met DIMAflexi2K, direct met de rechte kant van de spatel op het metselwerk, egaliseert de oppervlakte en vervangt de primerlaag. Daardoor worden luchtinsluitsels en blaasvorming vermeden. Het krabpleister dient op het ogenblik van het aanbrengen van de eigenlijke afdichting volledig te zijn uitgedroogd.
Verbruik DIMAflexi2K als vullend krabpleister: ca. 1-2 kg/m² volgens oppervlaktegesteldheid.

2. Metselstenen met een zeer onregelmatig of oneffen oppervlak, open voegen en mortelbaarden:

vereisen een goed hechtende cementbepleistering ter egalisatie. Op een cementbepleistering en op een zuiver bekistingsbeton:  DIPEX-primerlaag met water verdund 1:10 met borstel of kwast opbrengen; zo wordt het stof gebonden en het hechtvermogen van de eigenlijke afdichting DIMAflexi2K verhoogd.  Verbruik DIPEX: 1 laag = +/- 0,1 kg/m².

DIMAflexi2K, zo eenvoudig aan te brengen:

DIMAflexi2K Spermortel:

Bijzondere aandacht vergt het dichte verzinken van de horizontale DlBA-dichtingsbaan in de anticapillaire spermortel van de keel aan het voetpunt.
Spermortel = 1/2 cementmortel (voorbereid) + 1/2 DIMAflexi2K (klaar aangemengd).

DIMAflexi2K (reeds aangemengd) 1:1 vermengd met (reeds voorbereid) cementmortel voor het afwerken van kelen, open voegen, enz… Water respectievelijk cement naar behoefte bijmengen. De keel van spermortel wordt naadloos met de grondmuur met DIMAflexi2K afgedicht.

DIMAflexi2K Dichtingsmassa:

Al naar waterbelasting en vereiste veiligheid

 • in één dikke laag tot maximaal 6 mm respectievelijk.
 • in twee dunne lagen 3 of 4 mm met bewapeningsnet.

Aanmengen:

Poeder- en vloeibaar component van DIMAflexi2K worden in juiste mengverhouding geleverd.
De thixotrope emulsie wordt met behulp van een langzaam lopend roer-apparaat (ca. 400 rpm) verroerd totdat ze vloeibaar wordt. Aansluitend wordt de poedercomponent toegevoegd. Beide componenten worden zo lang gemengd totdat een homogene massa zonder klonters ontstaat (mengtijd ca. 3 minuten). Het aangemengde materiaal kan gedurende ca. 1 uur worden verwerkt (bij ca. +20°C).

Aanbrengen met de getande spatel:

DIMAflexi2K op de voorbereide ondergrond aanbrengen en met de tand-zijde op dubbele dikte van de nodige laag plamuren. De keuze van de getande spatel hangt bijgevolg af van de benodigde laagdikte. Aansluitend de oppervlakte met de rechte kant van de spatel zo effenen, dat de gelijkmatige dikke laag op de hele oppervlakte bereikt wordt.

Let op!

 • Bij het aanbrengen van DIMAflexi2K, op eventuele onreinheden en losse deeltjes letten en deze verwijderen, om daardoor ontstane zwakke plekken te vermijden.
 • DIMAflexi2K niet bij regen of bij kans op regen verwerken. De pas afgedichte vlakken moeten bij kans op regen, tijdens de droogtijd, voor aller zekerheid afgedekt worden.
 • DIMAflexi2K niet op natte of bevroren ondergronden aanbrengen (ondergrond- en omgevingstemperatuur min. +5°C). In het bijzonder bij afdichting tegen drukwater komt het erop aan onder ideale omstandigheden te werken.
 • Vochtinwerking van binnenuit dient te worden vermeden.
 • Met DIMAflexi2K afgedichte oppervlakken dienen door beschermingslagen tegen directe mechanische belastingen te worden beschermd. Dit geldt bijzonder voor het aanvullen van de bouwput, maar ook bij toepassingen onder de vloer.
 • Betreffende DIMAflexi2K onder de vloer, FILTEX op de laatste, verse laag DIMAflexi2K plamuren, als bescherming tijdens de bouwfase.
 • Directe zonnestralen op nog niet uitgeharde DIMAflexi2K zijn absoluut te vermijden.
 • Platon Double Drain-matten aanbrengen pas wanneer DIMAflexi2K oppervlakkig is uitgehard. Het is noodzakelijk slechts over te gaan tot het aanaarden van de bouwput na het volledig uitharden van DIMAflexi2K. Voor het aanvullen van de bouwput alleen geschikt materiaal gebruiken.
 • Voor het aanbrengen van de Platon Double Drain-mat alsook voor het aanvullen van de bouwput, de grondmuur op mechanische beschadigingen controleren en desnoods repareren.
 • Platon Double Drain biedt voldoende bescherming tegen de gewoonlijke geringe mechanische belastingen van de afdichting tijdens de bouwfase of bij het ordelijk aanvullen van de bouwput. Grove belastingen door het aanvulmateriaal of door het niet op de juiste wijze aanvullen van de bouwput kunnen de doeltreffendheid van het systeem verhinderen.
 • Bij het aanvullen van de bouwput met machines kan de wandoppervlakte beschadigd worden, indien bij het vulmateriaal stenen, scherpkantige of zware bestanddelen gemengd zijn.
 • Geen golfplaten of drainage-elementen gebruiken die de afdichting lijnvormig of puntsgewijs belasten of die zich in de afdichting kunnen vastzetten.
 • Als mechanische beschermingslaag kunnen ook drainage- of perimeterisolatieplaten worden gebruikt, welke dan met DIMAflexi1K of DIMAflexi2K gekleefd worden.

null

Afmetingen & verpakkingen

30 kg/emmer – 1 pallet = 18 emmers à 30 kg = 540 kg

Aanvullende producten

 • 0 out of 5

  FSD® FSD®

  FSD = 2 functies
  in 1 systeem:

  1) de verloren bekisting =
  2) de ringdrainage

  Het bekistings- en draineer-systeem FSD combineert op ideale manier een aanzienlijke besparing aan plaatsin…

 • 0 out of 5

  OPTIDRÄN® OPTIDRÄN®

  Stangendraineer-buis van 2,5 m, zijn aan één zijde voorgemoft.
  Dé rondom-bescherming voor de kelder.

 • 0 out of 5

  PLATON DOUBLE DRAIN™ PLATON DOUBLE DRAIN™

  De dubbelzijdige oppervlaktedrainage met luchtlaag –
  met opgelast filtervlies

  • opdat het water vóór de grondmuur de goede weg vindt
  • opdat de afdichting toere…
 • 0 out of 5

  DIPEX® DIPEX®

  Bitumineuze emulsie.
  Isoleer- en beschermingslaag.

  De duurzame vochtbescherming, voor binnen en buiten.