Merkproducten & systeemoplossingen voor de ruwbouw

FSD®

FSD®

FSD = 2 functies
in 1 systeem:

1) de verloren bekisting =
2) de ringdrainage

Het bekistings- en draineer-systeem FSD combineert op ideale manier een aanzienlijke besparing aan plaatsingskosten, een buitengewoon efficiënte drainering en een uitermate veilige werking.

Send Inquiry
Send Inquiry

Elke nieuwbouw benodigd een funderingsplaat met een ringdrainage.

 • Om de funderingsplaat te gieten is een nauwkeurig genivelleerde bekisting vereist.
 • Alleen een zorgvuldig en nauwkeurig geplaatste draineerbuis garandeert een optimale functie.

Tot nu toe was er hier een heleboel werk voor nodig.

Het bekistings– en draineersysteem „Fränkische Schal–Drän–System“ FSD reduceert deze kosten op een minimum !

De uit hard PVC vervaardigde elementen zijn zo gevormd,dat hun hydraulisch afvoervermogen overeenstemt met dat van ronde draineerbuizen met een diameter 100 tot 125mm, geplaatst met een helling van 0,5%. Daarmee voldoet het FSD-systeem volledig aan de norm DIN 4095.Op statisch vlak laten de wanddikte en de vormgeving van de profielen een plaatsing tot op 4 m dieptetoe

Het Fränkische bekistings- en draineersysteem FSD
bekist en draineert gelijktijdig

GEDAAN

 • met ontkisting en verlies (beschadiging) van de bekistings-planken
 • met het ontnagelen van de bekistingsplanken
 • met het schoonmakenen, het wegvoeren van het bekistings-materiaal
 • met het stapelen en opslaan van het bekistingsmateriaal

De voordelen van FSD liggen voor de hand !

 • Besparing van de bekistings-planken en van tenminste 4 bijkomende werkfasen.
 • Wateropname aan de onderkant van de keldervloer, daardoor een technisch perfekte ligging van de ringdrainage.
 • Plaatsen zonder „doorhanger“ en zonder helling; – een daadwerkelijke bescherming tegen gevaarlijk stuwwater.

Gemakkelijke en snelle montage

Het FSD-systeem is een ringdrainage en wordt zonder helling ingebouwd. Men verkrijgt op die manier een exact waterpas opgestelde bekisting en een efficiënte drainering in één enkele werkoperatie. Het plaatsen en waterpas opstellen van het draineer-  en bekistings-systeem gebeurt door het vastnagelen aan vooraf ingeslagen houten palen. Het bekistings- en draineersysteem is zo in te bouwen, dat de instromingsgleuven naar buiten en naar beneden tonen. De bovenste rand van het FSD-profiel bakent de hoogte van de fundering af.

Een spoel- en controleput aan iedere richtingsverandering laat op ieder moment een toegang tot de drainage toe en garandeerd op die manier een efficiënte werking op lange duur. De laagste hydraulische punten zijn altijd met een controleput met zandopvang te voorzien. Wel is het raadzaam, met het oog op stabilisatie, het systeem aan de buitenkant aan te vullen met drainerend grind. Deze omgeven met het filtervlies FILTEX om het vermengen van grond en drainerende laag te verhinderen. Daarna kan het beton gegoten en de funderingsplaat over de bovenkant van het FSD-profiel afgetrokken worden zodat er geen hoogteverschil ontstaat.

FSD-profiel
Instromingsopening > 50cm²/m
Materiaal: slagvast PVC
De instromingsgleuven beantwoorden aan jarenlang opgedane ervaring in de draineertechniek en zijn wegens hydraulische eisen in het onderste gedeelte van het element aangebracht.

De verbindingsmoffen zorgen niet enkel voor de gemakkelijke koppeling van de elementen, maar maken ook het afvloeien van het water in de onderste afvloeikamer mogelijk. Materiaal: slagvast PVC

De hoekstukken van 90° zorgen tevens voor de gemakkelijke koppeling van de elementen. Zij maken de juiste inbouw van het systeem aan zo goed als geheel alle gebouwen- en platte grondvormen mogelijk. Materiaal: slagvast PVC

Een overgangsstuk naar de draineerbuis DN 100 met > 3,0% helling zorgt voor het afleiden van het water naar zijn evacuatie. Bovendien maakt het overgangsstuk DN 65 de aansluiting van een spoelstop mogelijk enz. Materiaal: slagvast PVC

De FSD-spoel- en controleput verschaft een grotere veiligheid bij de drainage en vergemakkelijkt controle en spoeling van het draineersysteem over de hele lengte. De opzetstukken voor de FSD-putten maken het mogelijk, de putten volgens de diepte van de constructie te verhogen. Materiaal: slagvast PVC

Het FSD-verhogingsstuk maakt een ophoging van het profiel tot 32cm mogelijk. Dit verhogingsstuk wordt op het FSD-profiel geplaatst. Alvorens het beton te gieten, aanvullen tot op de hoogte van de drainering met filterstabiel materiaal om het geheel te steunen.
Materiaal: slagvast PVC

Afmetingen & verpakkingen

FSD-profiel 5x20x500 cm – 1/2 pallet = 300 m / 1 pallet = 575 m

Aanvullende producten

 • 0 out of 5

  OPTIDRÄN® OPTIDRÄN®

  Stangendraineer-buis van 2,5 m, zijn aan één zijde voorgemoft.
  Dé rondom-bescherming voor de kelder.

 • 0 out of 5

  OPTICONTROL® OPTICONTROL®

  Spoel-, controle- & waterverzamelschacht:
  Drainageleidingen zijn zo te plaatsen, dat deze in haar gehele lengte altijd gecontroleerd en gereinigd kunnen worden.

  Dé rondom-bescherming voor de kelder.

 • 0 out of 5

  FILTEX® FILTEX®

  3 functie‘s:
  Scheiding, filtratie en stabilisatie

  FILTEX verzekert een langere levensduur van de constructie‘s.

 • 0 out of 5

  PLATON™ SYSTEM PLATON™ SYSTEM

  Dichtingsmat voor het buitenvlak van de funderingsmuren – als regenmantelfunctie !

  De voorsprong van het origineel – vaak gekopieerd, nooit geëvenaard !

 • 0 out of 5

  PLATON DOUBLE DRAIN™ PLATON DOUBLE DRAIN™

  De dubbelzijdige oppervlaktedrainage met luchtlaag –
  met opgelast filtervlies

  • opdat het water vóór de grondmuur de goede weg vindt
  • opdat de afdichting toere…