Merkproducten & systeemoplossingen voor de ruwbouw

Afdichting & drainage – daglicht en verse lucht

Deze didaktische basiskennis eist geenszins volledigheid, mag niet onoverlegd overgenomen worden, maar zal eerder de zelfstandige beoordeling van de betreffende situatie’s en omstandigheden ondersteunen.

Drainage van gebouwen: Ringdrainage, oppervlaktedrainage en meer …

De drainage houdt het gebouw onderaan droog. Samen met de wand- en vloerafdichting zorgt het ervoor dat de waarde van de bouwconstructie behouden blijft en dat het woon- en werkklimaat in de kelder gezond is.

Beproefde toepassingen van de dichtingsbaan

Hoge eisen op de werf vragen:
– verhoogd weerstandsvermogen van het materiaal, eenvoudigere en veiligere verwerking,
– bij iedere weersgesteldheid, onder de gegeven omstandigheden op de werf.

Afdichting en bodemgesteldheid

Afdichting en drainage zijn absoluut in verbinding te zien.
Bij hun planning is rekening te houden met de waterdoorlaatbaarheid van de bodem, de terreinvorm en de hoogste grondwaterstand. …

Warmteisolatie voor hoogwaardig benutbare ruimtes in de kelder

Stijgende bouw-, terrein– en niet te vergeten de energiekosten dwingen de bouwheer en de architect, de met de aarde in contact komende ruimtes hoogwaardig benutbaar en bewoonbaar te maken. De utilisatie van deze ondergrondse ruimtes door Home-Office en vrijetijds-activiteiten krijgt een steeds hogere betekenis.

Rond om het opvullen van de bouwput

Wanneer moet de bouwput worden gevuld? Met welk materiaal en vooral… hoe ? Hier vindt u enige vakkennis over het thema “opvullen van de bouwput”.

3 functie‘s van een geotextiel

SCHEIDING, FILTRATIE en STABILISATIE.
Filtex vervult deze drie functies en verzekert een langere levensduur van de constructie‘s …

Bewegingen van de dragende grond en van het terreinoppervlak

Kwaliteit en veiligheid in de bouw vereisen onvoorwaardelijke aandacht voor bewegingen van de dragende ondergrond, maar ook van het terreinoppervlak. Leer hier wat basiskennis over hoe je “bouwfouten” zou kunnen vermijden … !

DRAINAIR- sape binnen op gebetoneerde bodemplaten.

Drukwater vanuit de ondergrond wordt omgevormd tot ongevaarlijk sijpelwater.
DRAINAIR-sape om schadelijke wisselwerkingen tussen vloerbekleding en ondergrond te voorkomen…

Bouwen is de strijd van de mensen tegen vochtigheid !

Te hoge vochtigheid in gebouwen is de oorzaak van de groei van schimmel en bacteriëen.