Merkproducten & systeemoplossingen voor de ruwbouw

3 functie‘s van een geotextiel

Deze didaktische basiskennis eist geenszins volledigheid, mag niet onoverlegd overgenomen worden, maar zal eerder de zelfstandige beoordeling van de betreffende situatie’s en omstandigheden ondersteunen.

3 functie‘s van een geotextiel:

Scheiding, filtratie en stabilisatie

FILTEX® is een niet-geweven filtervlies 110 g/m², bestaat uit thermisch onder druk verbonden  polypropyleenvezels.
Ze is weerbestendig, bestand tegen verrotting, alsook tegen alle in de grond voorkomende chemicaliën en bacteriën. Haar gering gewicht en de compacte rollenvorm maken een gemakkelijke hantering op de werf mogelijk.

FILTEX® verzekert een langere levensduur van de constructie‘s.

FILTEX® als sijpelbare bodembewapening

Anders dan de meeste geotextielen bezit FILTEX® een veel geringere uitrekkings–en vervormingsgraad om belastingen te doorstaan. Dit voorkomt zijn perforatie bij puntbelastingen tijdens het aanvullen.
FILTEX® voorkomt het inzinken van de dragende steenslaglaag in moerasachtige ondergrond. Gedurende het verdichten van de steenslaglaag op een zeer vochtige ondergrond, dringt het overtollige poriënwater van de bodem door de FILTEX® in deze steenslaglaag. De grondkorrels worden door FILTEX® tegengehouden. De ondergrond verstevigt zich. Bijgevolg wordt een oneffen verzakken van de bedekking door latere belasting voorkomen en beschadigingen door vorst-dooi-cycli worden verminderd.
Bovendien verhindert FILTEX® het vermengen van de grond met de drainerende laag. De draineerlaag slibt niet dicht en blijft zodoende doeltreffend. De dragende ondergrond wordt niet door het water uitgespoeld. De mechanische en drainerende eigenschappen van de steenslaglaag blijven behouden.

FILTEX® als scheidings– en filtervlies

FILTEX® bezit uitstekende filtreereigenschappen.

FILTEX® overneemt de functie van een duur zand-grind filtermengsel van een dikte tot 20 cm. Het draineergrind kan van één enkel soort grof en dus goedkoper kaliber zijn. Hoe groter de holle ruimtes van de drainerende laag zijn, des te meer water kan zij in zich opnemen en des te vlotter kan zij het afvoeren.
FILTEX® moet de drainerende laag volledig, zonder leemten, bedekken. De overlappingen moeten tenminste 30 cm bedragen.
De met FILTEX® beschermde drainerende lagen blijven duurzaam doeltreffend.
FILTEX® 110 g/m² is geschikt voor praktisch alle types aarde. Alleen in uitzonderlijke gevallen waar met zeer fijne en niet samenklevende kleiaarde wordt aangevuld, is een ander gewichtskwaliteit te gebruiken.

Passende producten

  • 0 out of 5

    FILTEX® FILTEX®

    3 functie‘s:
    Scheiding, filtratie en stabilisatie

    FILTEX verzekert een langere levensduur van de constructie‘s.