OVER ONS

 

EMG Erich Meyer-Gillessen AG is een dynamische KMO, die een gamma bouwspecialiteiten commercialiseert. Als groothandelaar werkt EMG met de meeste bouwhandelaren samen, en dit niet enkel in België, maar ook in het Groothertogdom Luxemburg en in Nederland.

Het overeenstemmend imago van EMG NV, het afgerond produktassortiment met zijn op de praktijk betrokken systeemoplossingen alsmede een uitgebreide basiskennis, staan voor sterkte en geloofwaardigheid van het ondernemen.

Sterkte en geloofwaardigheid gelden als voorwaarden voor vertrouwen!

Dankzij haar technische bekwaamheid geniet de commercieel-technische dienst van EMG van een zeer goede reputatie bij talrijke architecten, studiebureau’s en aannemers. De sterkte van EMG bestaat echter niet alleen uit de commercialisering van uitstekende kwaliteitsproducten.
Dankzij de permanente contacten met vaklui, heeft EMG  ook een aantal producten ontwikkeld, die een doeltreffende oplossing zijn voor zeer concrete situaties.

Het leven is niet wachten tot de storm gaat liggen, maar leren dansen in de regen !
- Sénèque -

Daarom kan EMG NV beschouwd worden als specialist voor:
  • De drainering en de afdichting van funderingsmuren en vloerplaten;
  • De afdichting en de afwatering van terrassen en balkons;
  • De verankering, de drainering en de verluchting van de spouwmuur;
  • Lichte, verluchte, aangename en nuttige levensruimtes in het souterrain;
  • De sijpelbare en berijdbare bodemstabilisatie.

Onze waarden

Engagement, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid

In de samenwerking met zakenpartners en binnen de onderneming zijn wij betrouwbare partners, dragen we verantwoordelijkheid voor ons handelen en staan waarborg voor onze overeenkomsten.
Waardigheid en respect voor onze zakenpartners en medewerkers zijn voor ons vanzelfsprekend.

Om ons sociaal bewustzijn tot uitdruk te brengen, laten we de door ons ontwikkelde bouwdelen door gehandicapte mensen hier uit de omgeving, voormonteren en verpakken.

Kwaliteit

Hoogste kwaliteit en constante kwaliteitsverbetering zijn essentiëel voor de groei en het succes van de onderneming. Aan de medewerkers wordt gevraagd, de kwaliteit van de producten, de geleverde prestaties, alsook de klantenservice, voortdurend te verbeteren.

Vergoeding en werktijd

Wij respekteren het recht op een redelijke vergoeding. Alle medewerkers ontvangen een met hun activiteit overeenkomstige vergoeding. De onderneming volgt de geldige regelingen t.o.v. werktijd.

Succes-orientatie en prestatie-bereidwilligheid

Wij wensen, tot de beste te behoren en ons niet met het bereikte tevreden te stellen.
Dit laat zich in de hoge prestatie-bereidwilligheid van elke medewerker zien.

Milieu

Wij willen het milieu voor toekomstige generatie’s beschermen. Wij eisen en ondersteunen een milieubewust handelen van onze medewerkers.