Merkproducten & systeemoplossingen voor de ruwbouw

Knowhow

Deze didaktische basiskennis eist geenszins volledigheid, mag niet onoverlegd overgenomen worden, maar zal eerder de zelfstandige beoordeling van de betreffende situatie’s en omstandigheden ondersteunen.

Bewegingen van de dragende grond en van het terreinoppervlak

Kwaliteit en veiligheid in de bouw vereisen onvoorwaardelijke aandacht voor bewegingen van de dragende ondergrond, maar ook van het terreinoppervlak.
Leer hier wat basiskennis over hoe je “bouwfouten” zou kunnen vermijden … !

Rond om het opvullen van de bouwput

Wanneer moet de bouwput worden gevuld? Met welk materiaal en vooral… hoe ?
Hier vindt u enige vakkennis over het thema “opvullen van de bouwput”.