Merkproducten & systeemoplossingen voor de ruwbouw

Knowhow

Deze didaktische basiskennis eist geenszins volledigheid, mag niet onoverlegd overgenomen worden, maar zal eerder de zelfstandige beoordeling van de betreffende situatie’s en omstandigheden ondersteunen.

Beproefde toepassingen van de dichtingsbaan

Hoge eisen op de werf vragen:
– verhoogd weerstandsvermogen van het materiaal, eenvoudigere en veiligere verwerking,
– bij iedere weersgesteldheid, onder de gegeven omstandigheden op de werf.

Afdichting en drainage van balkons en terrassen

Meerdere faktoren beïnvloeden de kwaliteit van terrassen- en balkonbekledingen, zoals de ondergrond, de manier van uitvoering, weersgesteldheid, de mechanische belasting, de gebruikte materialen, de bouwfysische en chemische gebeurtenissen binnen de afzonderlijke lagen, … Elk van deze faktoren speelt een doorslaggevende rol, om een onbeschadigde bekleding te garanderen.

Bodemgesteldheid en afdichting

Afdichting en drainage zijn absoluut in verbinding te zien.
Bij hun planning is rekening te houden met de waterdoorlaatbaarheid van de bodem, de terreinvorm en de hoogste grondwaterstand. …

De spouwmuur – het geventileerd parement

De koningin onder de buitenmuren: Het geventileerd parement.
Opdat stabiliteit en isolatievermogen duurzaam gegarandeerd zijn.

Bewegingen van de dragende grond en van het terreinoppervlak

Kwaliteit en veiligheid in de bouw vereisen onvoorwaardelijke aandacht voor bewegingen van de dragende ondergrond, maar ook van het terreinoppervlak. Leer hier wat basiskennis over hoe je “bouwfouten” zou kunnen vermijden … !

Rond om het opvullen van de bouwput

Wanneer moet de bouwput worden gevuld? Met welk materiaal en vooral… hoe ? Hier vindt u enige vakkennis over het thema “opvullen van de bouwput”.