Merkproducten & systeemoplossingen voor de ruwbouw

Knowhow

Deze didaktische basiskennis eist geenszins volledigheid, mag niet onoverlegd overgenomen worden, maar zal eerder de zelfstandige beoordeling van de betreffende situatie’s en omstandigheden ondersteunen.

De spouwmuur – het geventileerd parement

De koningin onder de buitenmuren: Het geventileerd parement.
Opdat stabiliteit en isolatievermogen duurzaam gegarandeerd zijn.

De effectieve luchtlaag-bouwwijze voor de edele breukstenen–gevel

DRAINAIR bekist een 2 cm dikke luchtlaag tussen het binnenspouwblad en de breukstenen-gevel.
Daarmee opgenomen vocht een voorgegeven weg naar buiten vindt …

De effectieve verankerings-bouwwijze voor de edele bakstenen–gevel

Opdat statica en isolatievermogen duurzaam schadeloos gegarandeerd zijn !

Drainage van gebouwen: Ringdrainage, oppervlaktedrainage en meer …

De drainage houdt het gebouw onderaan droog. Samen met de wand- en vloerafdichting zorgt het ervoor dat de waarde van de bouwconstructie behouden blijft en dat het woon- en werkklimaat in de kelder gezond is.

Beproefde toepassingen van de dichtingsbaan

Hoge eisen op de werf vragen:
– verhoogd weerstandsvermogen van het materiaal, eenvoudigere en veiligere verwerking,
– bij iedere weersgesteldheid, onder de gegeven omstandigheden op de werf.

De trap naar beneden in de SOUPLEX-woning

De Souplex-woning bevindt zich gedeeltelijk of helemaal “ondergronds”. Haar ingang bevindt zich meestal terzijde van de hoofdingang en beschikt over een eigen binnen- of buitentrap. Voor de huiseigenaar biedt een Souplex-woning het voordeel van het optimaal gebruik van de voorhandene oppervlakte en voor de huurder het voordeel van de gunstige huur.

Verluchten ja … maar juist!

Voor een gezond –1-verdiep !
Juist verluchten betekent: de kamerlucht afhankelijk van vochtigheid en temperatuur van de buitenlucht uitwisselen.

Juist verluchten, ja! … … maar laat ook de zon in de kelder!

Voor een gezond, uitbouwbaar -1-verdiep !
Enkele tips en trucs …

Kruipkelders juist luchten

Goed geventileerde kruipkelders verzekeren gezondheid en een duurzame stabiliteit van het gebouw.
Hierbij 3 fundamentele regels, hoe kruipkelders juist zijn te luchten …

Afdichting en drainage van balkons en terrassen

Meerdere faktoren beïnvloeden de kwaliteit van terrassen- en balkonbekledingen, zoals de ondergrond, de manier van uitvoering, weersgesteldheid, de mechanische belasting, de gebruikte materialen, de bouwfysische en chemische gebeurtenissen binnen de afzonderlijke lagen, … Elk van deze faktoren speelt een doorslaggevende rol, om een onbeschadigde bekleding te garanderen.

Afdichting en bodemgesteldheid

Afdichting en drainage zijn absoluut in verbinding te zien.
Bij hun planning is rekening te houden met de waterdoorlaatbaarheid van de bodem, de terreinvorm en de hoogste grondwaterstand. …

Warmteisolatie voor hoogwaardig benutbare ruimtes in de kelder

Stijgende bouw-, terrein– en niet te vergeten de energiekosten dwingen de bouwheer en de architect, de met de aarde in contact komende ruimtes hoogwaardig benutbaar en bewoonbaar te maken. De utilisatie van deze ondergrondse ruimtes door Home-Office en vrijetijds-activiteiten krijgt een steeds hogere betekenis.

Rond om het opvullen van de bouwput

Wanneer moet de bouwput worden gevuld? Met welk materiaal en vooral… hoe ? Hier vindt u enige vakkennis over het thema “opvullen van de bouwput”.

3 functie‘s van een geotextiel

SCHEIDING, FILTRATIE en STABILISATIE.
Filtex vervult deze drie functies en verzekert een langere levensduur van de constructie‘s …

Bewegingen van de dragende grond en van het terreinoppervlak

Kwaliteit en veiligheid in de bouw vereisen onvoorwaardelijke aandacht voor bewegingen van de dragende ondergrond, maar ook van het terreinoppervlak. Leer hier wat basiskennis over hoe je “bouwfouten” zou kunnen vermijden … !

DRAINAIR- sape binnen op gebetoneerde bodemplaten.

Drukwater vanuit de ondergrond wordt omgevormd tot ongevaarlijk sijpelwater.
DRAINAIR-sape om schadelijke wisselwerkingen tussen vloerbekleding en ondergrond te voorkomen…

Bouwen is de strijd van de mensen tegen vochtigheid !

Te hoge vochtigheid in gebouwen is de oorzaak van de groei van schimmel en bacteriëen.