EMG - Erich Meyer-Gillessen - Marken-Produkte & Systemlösungen für den Rohbau
u bent hier » Merkproducten » > ASKI » ASKI 6-10
-6
-10

De spouwanker van roestvrij staal, voor geventileerde spouwmuren,
met nylon plug, drukschijf en druipschijf
.

 
Verankert het breukstenen of bakstenen parement in het dragend binnenspouwblad.
 

 

De doeltreffendheid van de thermische isolatie is afhankelijk van de wijze waarop deze werd aangebracht!

 


ASKI perst de isolatie stevig tegen het binnenspouwblad.
     
  2 beschikbare maten:

ASKI-6:
voor het aanbrengen van hardschuim-isolatieplaten van 4 – 6 cm dikte.

ASKI-10:
voor het aanbrengen van hardschuim-isolatieplaten van 8 – 10 cm dikte.

De 4 functies van het ASKI-verankeringspuntie

 

 

1)  De isolatie wordt geplaatst zoals het hoort.

Met ASKI wordt de isolatie van buiten tegen het binnenspouwblad bevestigd vooraleer het buitenspouwblad opgemetseld wordt.
Dit laat een optimale zichtcontrole in alle werkfasen (ineenvoegen van de panelen, enz.) en een werkelijk doeltreffende plaatsing van de isolatie toe.

Geen warmteverlies omwille van een slechte plaatsing.
2)  De isolatie wordt stevig tegen het binnenspouwblad gedrukt.

Een warme spouw van 1 cm tussen de isolatie en het binnenspouwblad kan het warmteverlies om ong. 250% verhogen!
De ASKI-drukschijf is vast met de plug verbonden. Bij het inslaan van de haak wordt de isolatieplaat meegetrokken en stevig tegen het binnenspouwblad gedrukt (zie zwakpunt B).

Geen ‘warme spouw’ achter de isolatieplaat.
     
3)  Het verankeringspunt is waterdicht.

De scherpe rand van de drukschijf drukt zich hermetisch in de isolatieplaat. De afstandhouder van de druipschijf past hermetisch in de plug.Water dat langs het oppervlak van de isolatieplaat naar beneden komt of water dat via eventuele mortelbruggen op de haak naar de isolatie toeloopt, kan niet insijpelen.

Geen vochtige plekken aan het ASKI-verankeringspunt.
  4)  Het verankeringspunt is goed geïsoleerd.

De juiste plaatsing van de ASKI-haken ter hoogte van de horizontale voegen van het buitenspouwblad voorkomt, dat zij achteraf moeten worden bijgesteld. Bijgevolg blijft de isolatieplaat rondom de plug gaaf en omsluit de haak.

Geen koudebruggen rond het ASKI-verankeringspunt.
     

De werkmethode voor ASKI-spouwanker

 

om werkelijk de beloofde isolatiewaarde en de vereiste waterdichtheid te realiseren !

  • Binnenspouwblad zonder mortelbaarden mooi opmetselen.
  • Hardschuim isolatieplaten van buiten met ASKI-haken bevestigen.
  • Buitenspouwblad van buiten opmetselen en uitvoegen.


DE VOORDELEN  :

-> Geen bouwstop bij regenweer !
Inderdaad vereist alleen het opmetselen van het buitenspouwblad droog weer. Met de ASKI-methode kunt u rustig de geschikte weersomstandigheden afwachten om het buitenspouwblad op te metselen.
-> Doeltreffende zichtcontrole van de isolatieplaatsing vooraleer het buitenspouwblad opgemetseld wordt:
Isolatieplaten zorgvuldig ineenvoegen, mogelijkheid om slecht geisoleerde plaatsen te herstellen of af te werken, enz.

ASKI en de plaatsing

       
Onderaan de spouwmuur en boven muuropeningen wordt de DIBA-dichtingsbaan (10) ong. 20 cm naar boven gevouwen.Op die manier worden doorgedrongen water en condensatievocht d.m.v. het drainage- en verluchtingselement DRAINAIR-soc naar buiten afgevoerd (zie ook DIBA en DRAINAIR).
Het mooi opgemetselde binnenspouwblad (zonder mortelbaarden) is nu klaar voor het aanbrengen van de isolatieplaten.
Een lat met maatverdeling dient als hulpmiddel om de juiste positie van de spouwanker op hoogte van de horizontale voegen van het buitenspouwblad te bepalen.

(In het geval van een breukstenen buitenspouwblad met DRAINAIR - luchtlaagplaten wordt de positie van de ASKI spouwanker door de noppen bepaald.)
 
D.m.v. een verlengde boor ø 8 door de isolatieplaat heen boren.
De juiste positionering van de ASKI-haak op hoogte van een horizontale voeg van het buitenspouwblad voorkomt dat de haak achteraf moet worden aangepast.

(Bij gebruik van DRAINAIR: gelijktijdig door de DRAINAIR-plaat en de isolatieplaat heen boren.)
De drukschijf (6) over de plug (5) van de ASKI-spouwhaak schuiven en op de schijfkop van de plug klikken.

(Bij gebruik van DRAINAIR is de drukschijf (6) overbodig. In dit geval past de schijfkop van de plug precies in het noppendal van de DRAINAIR plaat.)
De haak met behulp van een hamer (ongeveer 500 g) en de inslaggreep (bijgevoegd in elk ASKI-karton van 250 st.) in de plug inslaan. De juiste inslagdiepte is bereikt als de haak niet meer uit de greep steekt. Bij het inslaan van de ASKI-anker in het voorgeboord gat, trekt de plug (5) de drukschijf (6) met zich mee en drukt hierdoor de thermische isolatie (2) stevig tegen het dragende binnenspouwblad (1). De afstandhouder van de druipschijf (8) wordt hermetisch in de schijfkop van de plug geperst.
Na het inslaan van de ASKI-anker worden deze op 90° omgebogen d.m.v. een gewone tang of met behulp van de speciale ASKI-tang. De haak, om tenminste 2,5 cm omgebogen, wordt min. 5 cm diep in de horizontale voeg van het buitenspouwblad ingemetseld.
 
De norm verlangt 5 spouwankers per m². Afstanden: 25 cm verticaal; 75 cm horizontaal; gelijkmatig verdeeld. Aan hoeken, bewegingsvoegen, rond muuropeningen zoals aan de bovenste rand, moet de afstand ca. 33 cm bedragen. Het aantal spouwankers is echter afhankelijk van de noodzakelijke verankering. Indien nodig, moet het aantal van de haken respectievelijk verhoogd worden.


> ASKI in de spouwmuur – binnenspouwblad is van metselwerk

De afstand tussen het dragend binnenspouwblad van metselwerk / gasbeton en parement is groter dan 10 cm:
> ASKI-attach M / CB

Het dragend binnenspouwblad is een houtconstructie:
> ASKI-attach W


boven...