EMG - Erich Meyer-Gillessen - Marken-Produkte & Systemlösungen für den Rohbau

Het geventileerd parement

De koningin
onder de buitenmuren !

De bouwdelen van de spouwmuur:


1. Het binnenspouwblad van metselwerk, beton of houtskeletbouw heeft in éérste plaats een statische, isolerende en warmteaccumulerende functies.

2.  Het buitenspouwblad:
gevelstenen zijn duurzaam, ongevoelig tegen mechanische belastingen, vergen weinig onderhoud en bieden veelzijdige afwerkingsmogelijkheden. Zijn taak:
  • De windlast (druk & trek) op te vangen via de spouwanker ASKI of ASKI-attach op het binnenspouwblad over te dragen.
  • Aan de eisen van weersbescherming en esthetica te voldoen.
  • Massieve muren met een hoge ruwdichtheid biedeb een betere geluidswering tegen lucht- en straatgeluid en een betere stralenbescherming (radio, TV, GSM, …).

3.  De spouwafstand met ingebouwde isolatie en vrije spouw: 
De ingebouwde isolatie voldoet aan de warmte-isolatie-eisen van het gebouw en zijn ruimtes.
De geventileerde en gedraineerde spouw vervult veelzijdige taken:
  • Biedt bijzondere bescherming tegen bouwschade en maakt mogelijke uitvoeringsfouten goed.
  • Verhindert, dat ingedrongen regenwater door de isolatielaag in het binnenspouwblad komt.
  • Draineert en verlucht resterend vocht zoals de doorheen het binnenspouwblad en de isolatielaag verspreidde waterdamp of het dooiwater naar buiten. Zij veroorzaakt een betere uitdroging van het parement en houdt deze vrij van uitslagen, uitbloeiingen, ongedierte en schimmels.
  • Verhindert hitte-accumulatie bij zoninstraling, waarbij het tot sterke uitzettingen van het buitenspouwblad en bijgevolg tot scheurbeschadigingen kan komen.

Opgelet:
De bakstenen van het buitenspouwblad en de metselvoegen absorberen het regenwater en brengen het vocht zo in de spouw.  De hoeveelheden water die op de DIBA-dichtingsbaan, aan de voet van de spouw alsook boven muuropeningen terechtkomen, kunnen vrij groot zijn (4-10 lit/m²). De evacuatie van het water onderaan de spouw moet dus met grote zorgvuldigheid worden voorzien en uitgevoerd. De DRAINAIR-soc-elementen dienen zowel als waterafloop, alsook als opening voor ventilatie (zie ook DRAINAIR-LINE en DIBA-DRAINBOX).
Om een goede ventilatie van de spouw te verzekeren is het absoluut noodzakelijk dat de openingen bovenaan en onderaan vrij zijn en dat uitpuilende mortelbaarden in de spouw vermeden worden. De openingen aan de onder- en bovenkant van de spouw moeten minstens 6 cm² per m² muur bedragen. Ze worden zodanig verdeeld dat de volledige spouw goed wordt verlucht.

Fouten op dit gebied kunnen na de voltooiing van de bouw nauwelijks nog verbeterd worden.
Daarom is het noodzakelijk zich bewust te zijn van het belang van deze details en van de keuze van de juiste producten en toebehoren.

De gekende, gewoonlijke zwakke punten in dit domein zijn:


Zwakke punt A:
Beschadiging en hindernis bij het metselen
 
Zwakke punt A:
Accordeonverbinding met zwakke punten
 A)  Koudebruggen aan spouwmuurankers (zie foto’s van thermografie), vooral veroorzaakt
  • door het loswoelen van de isolatie bij het doorprikken van de platen,
  • door het achteraf op- en afbuigen van draadankers bij het metselen en het uitrichten ter hoogte van de parement-voegen: bijgevolg isolatieverlies en doornatheid, …

Zwakke punt B

Zwakke punt C
B)  De warme spouw tussen de isolatieplaten/-matten en het dragend binnenspouwblad vernietigt gedeeltelijk de doeltreffendheid van de isolatie.

C)  Bij een volledig opgevulde en niet geventileerde spouw, kunnen 4 – 10 liter slagregen per dag per m² via voegen, aan wandopeningen, aansluitingen, hoeken, draadankers, ... indringen. De vochtigheid blijft ingesloten.  Water geleidt de warmte 25 keer sneller dan lucht !
De volledige warmte-isolatie wordt door vochtige isolatie en vochtige bouwdelen aanzienlijk verminderd.
De ankerpunten zijn permanent blootgesteld aan vocht. Vochtschade, uitslagen, uitbloeiingen, koudebruggen, warmteverlies, schimmelvorming kunnen het gevolg zijn. Bij zoninstraling kan de hitteaccumulatie tot sterke uitzettingen van het buitenspouwblad en bijgevolg tot scheurvormingen leiden.

Naar gelang de muuropbouw en het binnespouwblad,

bieden wij u volgende systeemoplossingen aan:> Het binnenspouwblad
is van metselwerk of gasbeton
> Het binnenspouwblad
is een houtskeletbouw
boven...